iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو : پیشنهاد وزارت نیرو پلکانی شدن قیمت آب است.

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو : پیشنهاد وزارت نیرو پلکانی شدن قیمت آب است.

میدانی برنامه دولت دوازدهم برای افزایش قیمت آب را پلکانی کردن تعرفه‌های آب دانست و افزود: باید به طور متوسط به قیمت تمام شده برسیم. بدین معنا که به صورت پلکانی در هر پنج مترمکعب قیمت افزایش یابد و این مسئله به گونه‌ای باشد که پرمصرف‌ها تنبیه و کم‌مصرف‌ها تشویق شوند.
«اقتصاد آب» گامی بزرگ در راستای حل بحران آب

«اقتصاد آب» گامی بزرگ در راستای حل بحران آب

هرچند آب جزو منابع تجدیدپذیر محسوب می‌شود، اما با افزایش تقاضا و ثبات منابع آبی به تدریج سرعت استفاده از این منابع از سرعت تجدیدپذیرشوندگی آن پیشی می‌گیرد؛ بر همین اساس پرداختن به موضوع اقتصاد آب و توسعه آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.